ELEKTRIKA

USLUGE ELEKTRIKE KOJE PRUŽAMO

Električna instalacija automobila je od esencijalne važnosti za funkcionisanje jer daje struju delovima kao što su alternator, starter i akumulator. Električne instalacije se razlikuju u zavisnosti od marke, modela i godine proizvodnje. Novija vozila imaju kompleksne kompjuterske sisteme koji kontrolišu funkcionisanje senzora, kočnica, volana i sl. Usluge koje mi vršimo su: