Popravka računara
http://www.zoofirma.ru/
СНПЧ А7 Самара, обзоры принтеров и МФУ

Motorni računar, motorni kompjuter ECU (ECU - electronic control unit) je mikroprocesorski sistem koji potpuno upravlja radom motora.

Sastoji se od ulazne jedinice koja prikuplja ulazne vrednosti kao sto je: temperatura motora, temperatura ulaznog vazduha, broj obrtaja motora, zapremina ili masa usisanog vazduha, brzina vozila, sastav izduvnih gasova, opterećenje motora i mnoge druge.
Prikupljeni podaci se u AD konvertorima pretvaraju u digitalne vrednosti . Mikroprocesor obradjuje primljene vrednosti i na osnovu njih odredjuje izlazne parametre kao sto su: vreme otvaranja brizgaljki (količina goriva), ugao paljenja itd.
Podaci se ažuriraju i obrađuju i po nekoliko desetina puta u sekundi. Vrednosti se iz digitalnog oblika pretvaraju u analogni, pojačavaju i vode na izlazne pinove računara a odatle na izvršne elemente (brizgaljke, bobine, koračne motore itd).

Expert vam može pomoći popravkom motornog računara sa garancijom.